__________

Societatea Națională de Neuroștiințe

Conştiinţa la răspântia dintre filosofie, informaţie şi neuroştiinţe

Leon ZĂGREAN

#http://www.noema.crifst.ro/doc/2014_3_3.pdf

14 Apr 2014
Știri