__________

Societatea Națională de Neuroștiințe

Burse SNN

pentru FENS Forum 2014

SNN sponsorizează 3 burse de călătorie (cu valoare de până la 400 EUR fiecare) pentru participarea la Forumul FENS 2014, Milano, Italia, 5-9 Iulie, 2014 (http://forum.fens.org/2014).

TERMENUL PENTRU APLICAȚIA SNN A FOST EXTINS PÂNĂ VINERI 25 APRILE (23:00 GMT+2). Câștigătorii vor fi anunțați Luni 27 Aprilie. Termenul limită pentru achitarea taxelor FENS pentru particparea cu rezumat este Joi 1 Mai.

Criterii de eligibilitate:

-membru SNN cu taxele la zi
-student, doctorand sau cercetător postdoctoral debutant
-mai tânăr de 35 ani la data aplicației
-lucrează într-un laborator din Romania
-primul și autorul prezentator al unui rezumat trimis la FENS Forum 2014

Aplicația trebuie să conțină următoarele informații:

– o scrisoare de motivație care să argumenteze de ce este importantă pentru aplicant și grupul său participarea sa la FENS Forum 2014
– rezumatul trimis la FENS Forum 2014
– un scurt CV (maxim o pagină, care să menționeze cel mult 3 publicații și sau prezentări preliminare la conferințe internaționale).
– o scrisoare de recomandare din partea conducătorului grupului (o singură aplicație pe grup de cercetare).

Aplicațiile trebuie să fie trimise prin Email la adresa: contact@snn.ro,  preferabil ca un singur atasement în format pdf denumit “numeleaplicantului_fens2014.pdf”.

TERMENUL PENTRU APLICAȚIA SNN A FOST EXTINS PÂNĂ VINERI 25 APRILE (23:00 GMT+2). Câștigătorii vor fi anunțați Luni 27 Aprilie. Termenul limită pentru achitarea taxelor FENS pentru particparea cu rezumat este Joi 1 Mai.

Aplicanții vor fi informați asupra rezultatului până la sfârșitul lunii aprilie 2014.

Important: Bursa de călătorie în valoare de până la 400 EUR va putea fi colectată dupa încheierea FENS Forum, pe baza certificatului de participare împreună cu documentele doveditoare pentru costurile de transport și cazare.

14 Apr 2014
Știri